Научни радови

Упутство за достављање извода радова

Пример извода рада може се преузети пример извода рада.
 • Izvodi radova moraju biti na engleskom jeziku.
 • Изводи радова се достављају искључиво електронски, путем сајта Конгреса (онлине). Изводи радова који су послати поштом или факсом неће бити прихваћени.
 • Рок за достављање извода радова је 1. мај 2014.
 • Један регистровани учесник може да презентује највише два рада на Конгресу.

Упутство за достављање целих радова

 • Упутство за ауторе и пример рада можете преузети овде:
  Упутство за ауторе
  Пример рада
 • Рок за достављање целих радова је 15. август 2014. Радове доставити на е-маил foodtech@fins.uns.ac.rs.
 • Рецензирани цели радови ће бити објављени у Зборнику радова у електронском облику (на CD-у).

Презентација пристиглих извода и радова

 • Ако сте се одлучили за ПОСТЕР-презентацију вашег рада, припремите постер величине 70x100 цм, портрет (усправни постер).

Језик конгреса

 • Службени језик конгреса је енглески. Енглески ће се користити за све штампане материјале, презентације и дискусије.

Теме Конгреса

Научници, истраживачи, предузетници из прехрамбене индустрије и произвођачи опреме су позвани да презентују своја научна достигнућа и потенцијале на Конгресним сесијама. Програм Конгреса ће бити фокусиран на следеће теме:

1. Технологија хранеи хране за животиње, процесно инжењерство
2. Нове технике у анализи хране и хране за животиње
3. Функционална храна и храна за животиње, ишрана и здравље
4. Квалитет и безбедност прехрамбених сировина, састојака и адитива
5. Органска храна, храна са ознаком географског порекла и традиционална храна
6. Паковање и одрживост производа
7. Сензорна анализа хране, понашање потрошача
8. Биотехнологија и нови био-производи
9. Искоришћење споредних производа прехрамбене индустрије
10. Иновације, едукација и пренос знања

ЗА СПОНЗОРЕ

Позивамо Вас да као спонзор финасијски подржите III међународни конгрес “Технологија, квалитет и безбедност хране” и XVII међународни симпозијум “Технологија хране за животиње” (FoodTech2014) и укажете на значај сарадње између науке и привреде.

РЕГИСТРАЦИЈА