Sponzori i izlagači

Pozivamo vas da kao sponzor finansijski podržite II međunarodni kongres “Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane” i XVI međunarodni simpozijum “Tehnologija hrane za životinje” (FoodTech2014) i ukažete na značaj saradnje između nauke i privrede. Očekujemo učešće mnogih stranih i domaćih profesora, naučnika, preduzetnika, stručnjaka iz oblasti prehrambene tehnologije i proizvođača hrane. Takođe, na Kongresu će biti prisutne i vodeće asocijacije naučnih institucija i laboratorija za kontrolu kvaliteta, kao i državne organizacije koje su uključene u lanac proizvodnje hrane. Verujemo da će ovaj skup biti od velikog interesa za vas i za prezentaciju vaše kompanije, njenih usluga i proizvoda stručnjacima iz oblasti.

*Cena: €
Generalno sponzorstvo 5000
Zlatno sponzorstvo 3000
Srebrno sponzorstvo 2000
*Cena: €
1. Izložbeni štand u holu
(ukljucena kotizacija za jednu osobu)
500
2. Usmena prezentacija (15 min)
(ukljucena kotizacija za jednu osobu)
500
3. Izložbeni panel u holu 250
4. Kotizacija za osoblje izlagaca (po osobi) 100
5. Objavljivanje reklamnih stranica u
Knjizi izvoda radova:
- Korice, poslednja stranica 500
- Korice, pretposlednja stranica 350
- Stranica unutar knjige – u boji 250

*PDV nije uključen u cene.

Sponzorisanje se može ostvariti kroz tri vrste sponzorskih paketa: platinum, zlatni i srebrni sponzor. Za više informacija, molimo Vas da nam se obratite na dole navedenu e-mail adresu. Ukoliko ste zainteresovani za neke od navedenih aktivnosti, molimo Vas da popunite formular i pošaljete ga organizacionom odboru na e-mail: foodtech@fins.uns.ac.rs.

Možete nas kontaktirati i putem telefona: +381 21 485 3790; ili faksom: +381 21 450 725; +381 21 450 728

Svi donatori treba da predaju svoje flajere i reklamni materijal (olovke, notese, flomastere itd.) organizatoru pre početka Kongresa da bi se materijal podelio učesnicima. Rok za dostavljanje teksta za štampanje je 15. septembar 2016.

Srdačno,
Organizacioni odbor

FINS is one of the leading research institutes in the field of food and feed science, technology and dissemination of ­knowledge in Serbia and South Eastern Europe.

ZA SPONZORE

Pozivamo Vas da kao sponzor finasijski podržite III međunarodni kongres “Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane” i XVII međunarodni simpozijum “Tehnologija hrane za životinje” (FoodTech2014) i ukažete na značaj saradnje između nauke i privrede.

REGISTRACIJA