Sponzori i izlagači

Pozivamo vas da kao sponzor finansijski podržite II međunarodni kongres “Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane” i XVI međunarodni simpozijum “Tehnologija hrane za životinje” (FoodTech2014) i ukažete na značaj saradnje između nauke i privrede. Očekujemo učešće mnogih stranih i domaćih profesora, naučnika, preduzetnika, stručnjaka iz oblasti prehrambene tehnologije i proizvođača hrane. Takođe, na Kongresu će biti prisutne i vodeće asocijacije naučnih institucija i laboratorija za kontrolu kvaliteta, kao i državne organizacije koje su uključene u lanac proizvodnje hrane. Verujemo da će ovaj skup biti od velikog interesa za vas i za prezentaciju vaše kompanije, njenih usluga i proizvoda stručnjacima iz oblasti.

*Cena: €
Generalno sponzorstvo 5000
Zlatno sponzorstvo 3000
Srebrno sponzorstvo 2000
*Cena: €
1. Izložbeni štand u holu
(ukljucena kotizacija za jednu osobu)
500
2. Usmena prezentacija (15 min)
(ukljucena kotizacija za jednu osobu)
500
3. Izložbeni panel u holu 250
4. Kotizacija za osoblje izlagaca (po osobi) 100
5. Objavljivanje reklamnih stranica u
Knjizi izvoda radova:
- Korice, poslednja stranica 500
- Korice, pretposlednja stranica 350
- Stranica unutar knjige – u boji 250

*PDV nije uključen u cene.

Sponzorisanje se može ostvariti kroz tri vrste sponzorskih paketa: platinum, zlatni i srebrni sponzor. Za više informacija, molimo Vas da nam se obratite na dole navedenu e-mail adresu. Ukoliko ste zainteresovani za neke od navedenih aktivnosti, molimo Vas da popunite formular i pošaljete ga organizacionom odboru na e-mail: foodtech@fins.uns.ac.rs.

Možete nas kontaktirati i putem telefona: +381 21 485 3790; ili faksom: +381 21 450 725; +381 21 450 728

Svi donatori treba da predaju svoje flajere i reklamni materijal (olovke, notese, flomastere itd.) organizatoru pre početka Kongresa da bi se materijal podelio učesnicima. Rok za dostavljanje teksta za štampanje je 15. septembar 2016.

Srdačno,
Organizacioni odbor