Registracija i smeštaj

Molimo sve učesnike da se registruju unapred popunjavanjem online registracionog formulara sa odgovarajućom kotizacijom, koji je dostupan na sajtu Kongresa.

Samo učesnici koji se registruju pre 1. jula 2014. godine plaćaju sniženu cenu kotizacije (rana registracija). Nakon popunjavanja registracionog formulara na sajtu, učesnici će dobiti automatsku poruku koja potvrđuje uspešnu registraciju i uputstvo za uplatu kotizacije od tehničkog sekretarijata Kongresa na e-mail. Za uspešnu registraciju potrebno je popuniti sva tražena polja u formularu (obeležena sa *).

KOTIZACIJA Pre 1. avgusta 2014
(rana registracija)
Posle 1. avgusta 2014
(kasna registracija)
Puna kotizacija* 250 EUR 280 EUR
Studentska kotizacija** 120 EUR 150 EUR
Dnevna kotizacija 120 EUR 150 EUR
Kotizacija za članove Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije*** 150 EUR 150 EUR
Kotizacija za prateću osobu 80 EUR 80 EUR
GALA VEČERA 40 EUR
*50 EUR popusta za članove EFFoST-a, prilikom preuzimanja kongresnog materijala priložiti člansku karticu
**Prilikom preuzimanja kongresnog materijala priložiti indeks
***Za članstvo poslati zahtev na uptsrb@gmail.com ili posetite web sajt upts.org.rs/registration, vaše članstvo će se proveriti pre slanja uputa za plaćanje


Puna, studentska i kotizacija za članove Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije uključuju:

• pristup naučnim sekcijama, izložbi i posterima
• Knjiga izvoda radova i Zbornik radova
• poseta Novom Sadu i lokalnoj izložbi hrane
• ručkovi i kafe tokom Kongresa

Dnevna kotizacija uključuje:

• pristup naučnim sekcijama, izložbi i posterima tokom odabranog dana
• Knjiga izvoda radova i Zbornik radova
• poseta Novom Sadu i lokalnoj izložbi hrane (ukoliko je zakazana za odabrani dan)
• ručkovi i kafe tokom odabranog dana Kongresa

Kotizacija za prateću osobu uključuje:

• pristup naučnim sekcijama, izložbi i posterima
• poseta Novom Sadu i lokalnoj izložbi hrane
• ručkovi i kafe tokom Kongresa

Samo izvodi radova/celi radovi, autora koji su platili kotizaciju će biti štampani u Knjizi izvoda radova/Zborniku radova. Jedna kotizacija uključuje učešće jedne osobe na kongresu i objavljivanje maksimalno dva izvoda rada/cela rada.